?

Turkce dil bilgisi 22-09-2012

Türkçe dil bilgisi 22-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

serencam Farsça isim (serenca:mı) eskimiş 1. Bir işin, bir olayın sonu, akıbet: "Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün serencamınız." -Yahya Kemal Beyatlı. 2. Başa gelen bir durum veya olay.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

orijinalite Fransızca originalité "Özgün olma durumu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca özgünlük karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Batı kökenli kelimeler, Türkçenin hece yapısına göre hecelere ayrılır: band-rol, kont-rol, port-re, prog-ram, sant-ral, sürp-riz, tund-ra, volf-ram.Günün atasözü/deyimi

utanma pazar, mideyi bozar

Taraflar birbirine ne denli yakın da olsalar bir alışverişte açıkça konuşup anlaşmaları gerekir, "ayıp olur" kaygısıyla başta değinilmeyen konular yüzünden sonradan araya soğukluk, kırgınlık girer.

Atasözü