?

Turkce dil bilgisi 23-04-2012

Türkçe dil bilgisi 23-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

özne isim dil bilimi 1. Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir. 2. felsefe Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

problematik Fransızca problématique "Doğru olma ihtimali bulunmakla birlikte, şüphe uyandıran, kesin olmayan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca sorunsal karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Romen rakamları ancak yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerdeki ayların yazılışında, kitapların ve dergilerin cilt sayılarında, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılabilir: XX. yüzyıl, III. Selim, XIV. Louis, 1.XI.1928, I. Cilt, I)... II) ...Günün atasözü/deyimi

şeytanla kabak ekenin kabak başına patlar

Kurnaz ve hileci kimse ile ortaklık eden kişi hilenin en büyük kurbanı olur.

Atasözü