?

Turkce dil bilgisi 23-05-2012

Türkçe dil bilgisi 23-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

tekdüze sıfat 1. Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, tek örnek, muttarit, yeknesak, monoton: "Yazıcı, tekdüze bir sesle çabuk çabuk okuyordu." -Yusuf Atılgan. 2. zarf (te'kdüze) Değişmeyerek, aynı biçimde tekrar edilerek, bitevi, biteviye.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

akronim İngilizce acronym "dil bilimi Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kısma ad karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sayılar metin içerisinde harflerle yazılır: bin yıldan beri, dört kardeş, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, üçüncü sınıf.Günün atasözü/deyimi

akı karası geçitte belli olur

Bir iddianın doğruluğu ancak deney veya sınav sonucunda belli olur.

Atasözü