?

Turkce dil bilgisi 23-07-2012

Türkçe dil bilgisi 23-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

raspa İtalyanca isim (ra'spa) 1. Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb.ni çıkarma, pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü. 2. Kunduracılıkta köselenin yüzünü sıyırmaya ve perdahlamaya yarayan alet.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

simetrik Fransızca symétrique "matematik Bakışımı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca bakışımlı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İmek fiili ünsüzle biten kelimelere eklendiğinde i ünlüsü düşer: gelir-se (gelir ise), güzel-miş (güzel imiş), yorgun-du (yorgun idi).Günün atasözü/deyimi

başına taç etmek

Çok değer vermek, ilgi göstermek.

Deyim