?

Turkce dil bilgisi 23-10-2012

Türkçe dil bilgisi 23-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

şahane Farsça sıfat (şa:ha:ne) 1. eskimiş Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan. 2. eskimiş Hükümdara yakışacak durumda olan. 3. mecaz Çok güzel, mükemmel, üstün nitelikli: "Bu şahane tespitlere bazı müdahaleler yapalım." -Cemil Meriç.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

popülist Fransızca populiste "Halkın hoşuna gidecek davranışlarda bulunarak kendine avantaj sağlayan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk yardakçısı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Organ adlarıyla yapılan ikilemelerde kelimenin ikinci hecesindeki dar ünlü düşmez: ağız ağıza, omuz omuza.Günün atasözü/deyimi

içini çekmek

Üzüntüyle derinden soluk almak, iç çekmek.

Deyim