?

Turkce dil bilgisi 24-01-2013

Türkçe dil bilgisi 24-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüsaz benizli sıfat Solgun yüzlü: "Nasıl da incecik, saz benizli, hırçın ve fettan bir kızdı." -Refik Halit Karay.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkozonometre Fransızca ozonomètre "kimya Atmosferdeki ozon niceliğini tespit etmeye yarayan alet." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ozonölçer karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıMüzikte kullanılan makam adları bitişik yazılır: acembuselik, hisarbuselik, muhayyerkürdi.- Günün atasözü/deyimiher horoz kendi çöplüğünde öter

Herkes ancak kendi çevresinde bir değer taşır ve sözünü orada geçirebilir.

Atasözü