?

Turkce dil bilgisi 24-02-2012

Türkçe dil bilgisi 24-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

peştahta Farsça isim (pe'ştahta) eskimiş 1. İş masası gibi kullanılan çekmece. 2. Sarrafların üzerinde para saydıkları tahta.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

şov İngilizce show "Genellikle şarkı, dans vb. türlerin yer aldığı eğlence." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gösteri karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği'nin.Günün atasözü/deyimi

gidip de gelmemek var, gelip de görmemek (bulmamak) var

Uzak bir yere giden kişi geri dönmeyebilir, dönse de ayrılırken bıraktığı yakınlarını bulmayabilir.

Atasözü