?

Turkce dil bilgisi 24-02-2013

Türkçe dil bilgisi 24-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözühububat Arapça isim Tahıl: "Benim memleketim de ziraata elverişlidir, hububat yetiştirir." -Refik Halit Karay.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıktorero İspanyolca torero "Boğa güreşi yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca boğa güreşçisi karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıKanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği'nin.- Günün atasözü/deyimiyürürlüğe girmek

Bir kanun, bir karar, bir iş uygulanır, yapılır duruma gelmek.

Deyim