?

Turkce dil bilgisi 24-03-2012

Türkçe dil bilgisi 24-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözütecrübe Arapça isim 1. Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, deneyim: "Her tarih eseri, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yazarın hayat tecrübesine bağlıdır." -Cemil Meriç. 2. Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, deney. 3. Bir kimsenin, yaşayarak ve deneyerek elde ettiği birikim, görgü: "Sonraları, diplomasi âleminde edindiğim tecrübeler bana, bu hükmümde yanılmadığımı ispat etmiştir." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıktransformasyon Fransızca transformation "ruh bilimi Bilinçaltına itilmiş bir duygu veya isteğin, karşıtı görünümünde veya başka bir biçimde bilince yükselmesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca dönüşüm karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıYüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50.

Günün atasözü/deyimikorkak bezirgân ne kâr eder ne zarar (ziyan)

İş yapmaya korkan tüccar, kendisini zarardan korur ancak kazanç da elde edemez.

Atasözü