?

Turkce dil bilgisi 24-04-2012

Türkçe dil bilgisi 24-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

paha Farsça isim Değer, fiyat, eder.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

probabilizm Fransızca probabilisme "felsefe Bilginin ancak olasılık değeri olduğunu, kesin doğrunun bilinemeyeceğini, bilginin yalnız olasılığa erişebileceğini ileri süren teoriye dayalı kuşkucu öğreti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca olasıcılık karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır: Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.Günün atasözü/deyimi

mütalaada bulunmak

Görüş veya düşünce ileri sürmek.

Deyim