?

Turkce dil bilgisi 24-05-2012

Türkçe dil bilgisi 24-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

zavallı sıfat (za'vallı) 1. Acınacak kadar kötü durumda bulunan: "Zavallı hekim kendisine zorla yutturulan afyonların tesiriyle yığıldığı yerden bir daha kalkamadı." -Necip Fazıl Kısakürek. 2. mecaz Gücü bir şeye yetmeyen, âciz: "Bunu idrak etmekten o kadar zavallı ve biçareydi ki." -Ahmet Hamdi Tanpınar.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

hidrosfer Fransızca hydrosphère "coğrafya Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca su yuvarı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

"İle" sözü kısaltmalara getirildiğinde ayrı yazılır: NATO ile ortak çalışma yapıyoruz. TDK ile TTK Atatürk'ün kurduğu kurumlardır.Günün atasözü/deyimi

içinin yağı erimek

Telaş veya kaygı ile üzülmek.

Deyim