?

Turkce dil bilgisi 24-10-2012

Türkçe dil bilgisi 24-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

volta İtalyanca isim (vo'lta) denizcilik 1. Bir halatı bir yere bir kez dolama veya babalara yöntemince sarma. 2. Zincirin demire veya iki zincirin birbirine dolanması. 3. Geminin rüzgâra karşı gidebilmek için sağa sola zikzak yapması. 4. argo Sürekli aşağı yukarı gidip gelme, yürüme, dolaşma.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

popülizm Fransızca populisme "Halkın hoşuna gidecek davranışlarda bulunarak kendine avantaj sağlama işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk yardakçılığı karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kişi adlarından sonra gelen saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır: Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Mahmut Efendi'ye, Enver Paşa'ya vb.Günün atasözü/deyimi

önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele

Başkasına zararı dokunacak bir davranışı yapmadan önce iyi düşün, kendi kendini eleştir.

Atasözü