?

Turkce dil bilgisi 25-02-2013

Türkçe dil bilgisi 25-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüsöylenti isim Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet: "Önce kulaktan kulağa fısıldanan bu söylentilerin meclis kürsülerinde açıkça ifade edildiği oluyordu." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıktersane İtalyanca tersana "Gemi yapılan yer." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gemilik karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıDilimizde sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler sert ünsüzle başlar: aş-çı, bas-kı, geç-tim, ipek-çi, süt-çü.- Günün atasözü/deyimiağız dil vermemek

Konuşmamak, susmak.

Deyim