?

Turkce dil bilgisi 25-03-2012

Türkçe dil bilgisi 25-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüünlem isim dil bilimi 1. Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime, nida: Ah! oh! şak, çat vb. 2. Ünlem işareti.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıktransliterasyon Fransızca translitération "dil bilimi Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca harf çevirisi karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıİki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz: Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Günün atasözü/deyimiyallah çekmek

Kovmak.

Deyim