?

Turkce dil bilgisi 25-03-2013

Türkçe dil bilgisi 25-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüyuf borusu isim halk ağzında 1. Boynuzdan yapılan bir tür boru, nefir. 2. Kınama, üzüntü ve nefret bildirme: "Yürü bakkallar paşası yürü, yuf borusu seni bekliyor." -Ömer Seyfettin.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkbodyguard İngilizce bodyguard "Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca koruma karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz: Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)- Günün atasözü/deyimirevaç bulmak

Geçerli ve değerli sayılmak.

Deyim