?

Turkce dil bilgisi 25-05-2012

Türkçe dil bilgisi 25-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

yürük, -ğü isim tarih 1. Osmanlı Devleti'nde otuzar kişilik ocaklar olarak Rumeli'ye yerleştirilen ve savaş zamanlarında geri hizmetlerde çalıştırılan tımarlı asker. 2. Göçebe: "Fakat göç ve yürük hayatı hareme ve kapalılığa gelmez." -Falih Rıfkı Atay.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

higrofil Fransızca hygrophile "bitki bilimi Nemden ve nemli yerden hoşlanan (bitki)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca nemcil karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için virgül kullanılır: Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi. (Reşat Nuri Güntekin)Günün atasözü/deyimi

doğan anası olma, doğuran anası ol

Bir çocuk, annesinin değerini ancak kendisi de çocuk sahibi olduktan sonra anlar.

Atasözü