?

Turkce dil bilgisi 25-06-2012

Türkçe dil bilgisi 25-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

imal, -li Arapça isim (i:ma:l) 1. Yapma işi, yapım. 2. Ham maddeyi işleyip mal üretme.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

spektroskop Fransızca spectroscope "fizik Işın tayflarını incelemeye yarayan alet." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca tayfölçer karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: çetin ceviz, çöpsüz üzüm; eski kurt, sarı çıyan, sağmal inek; eski toprak, eski tüfek, kara maşa, sapsız balta.Günün atasözü/deyimi

kendine mal etmek

1. Benimsemek veya saymak. 2. Başkasının yaptığı işi kendisi yapmış gibi göstermek.

Deyim