?

Turkce dil bilgisi 25-08-2012

Türkçe dil bilgisi 25-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ezik, -ği isim 1. Bere, çürük: Vücudu eziklerle dolu idi. 2. sıfat Ezilmiş veya yassılmış. 3. sıfat mecaz Olaylar ve hayat şartları karşısında güçsüz ve sıkıntılı duruma düşmüş olan, üzüntülü. 4. zarf mecaz Üzüntülü bir biçimde: "Hiç de ezik bulmaz kızını, hep güvenmiştir ona." -Tarık Buğra.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

parankima Fransızca parenchyme "anatomi Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca özek doku karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç nokta konur: Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz! (Faruk Nafiz Çamlıbel)Günün atasözü/deyimi

sırça köşkte oturan komşusuna taş atmamalı

İnsan kendinde herhangi bir kusur varken başkalarını aynı kusurla suçlamamalıdır.

Atasözü