?

Turkce dil bilgisi 26-01-2013

Türkçe dil bilgisi 26-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüsufle Fransızca isim 1. tiyatro Sahnedeki oyunculara, izleyicilere duyurmadan unutulmuş bir sözü veya cümleyi hatırlatma. 2. Un, şeker, yumurta vb. maddelerin muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpılıp pişirilmesiyle yapılan bir tür tatlı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkreferandum Fransızca référendum "hukuk Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk oylaması karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıDin ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele. Ancak bunlardan bazıları özel ad olarak kullanılmadığında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları.- Günün atasözü/deyimi(bir şeyin) başına geçmek

1. Görevi altında bulundurmak. 2. Bir işin yönetimini ele almak. 3. Bir işi yapmaya başlamak. 4. Bir şeyin etrafında toplanmak, yer almak.

Deyim