?

Turkce dil bilgisi 26-02-2012

Türkçe dil bilgisi 26-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

meşguliyet Arapça isim (meşgu:liyet) 1. Meşgul olma, uğraşma durumu: "Çile çeken derviş, dergâhta kendisine gösterilen vazife dışında her istediğini okumakta ve bazı meşguliyetlerde bulunmakta serbestti." -Asaf Hâlet Çelebi. 2. Bir insanın yaptığı iş veya meslek, iş güç, uğraş.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

voltaj Fransızca voltage "fizik Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca gerilim karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Van Gölü..Günün atasözü/deyimi

evlenenle ev alana Allah yardım eder

Evlenene ve ev alana herkesin kolaylık göstermesi, onlara Allah'ın yardımının dolaylı olarak ulaşıyor olması demektir.

Atasözü