?

Turkce dil bilgisi 26-03-2012

Türkçe dil bilgisi 26-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüburçak, -ğı isim bitki bilimi 1. Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi (Vicia ervilia). 2. Bu bitkinin mercimeğe benzeyen ve genellikle hayvan yemi olarak kullanılan tanesi.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıktransparan Fransızca transparent "İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca saydam karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıEtmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır: emretmek, darbetmek, dercetmek, reddetmek.

Günün atasözü/deyimitestiyi kıran da bir, suyu getiren de

Görevini iyi yapanla kötüye kullanan arasında bir fark gözetilmemektedir.

Atasözü