?

Turkce dil bilgisi 26-04-2012

Türkçe dil bilgisi 26-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

dolamık, -ğı isim Bir tür ağ, bir tür avcı tuzağı.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

proleter Fransızca prolétaire "Geçimini, emeğini sermayeciye satarak sağlayan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca emekçi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanılır: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.Günün atasözü/deyimi

göz kırpmadan

1. Acımadan, merhamet etmeden. 2. Duraksamadan, çekinmeden.

Deyim