?

Turkce dil bilgisi 26-05-2012

Türkçe dil bilgisi 26-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

zaruret Arapça isim (zaru:ret) 1. Olması gerekme, olduğundan başka olmama, zorunlu olma, zorunluluk: "Kültür hâkim olduktan sonra, sanat ve hayat, mazi ve yeni zaruretler ne güzel uyuşuyor." -Falih Rıfkı Atay. 2. Gereklilik: "Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir." -Nâzım Hikmet. 3. Sıkıntı, yoksulluk, fakirlik: "Kıyafetinden dışarılıklı ve zarurette olduğu anlaşılan bir kadın ... kahvelerden birine girdi." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

higrotropizm Fransızca hygrotropisme "biyoloji Canlıların zorunlu olarak havanın nemine göre yönelmesi ve yer değiştirmesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca neme yönelim karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Son kelimesi -dı (-di / -du / -dü, -tı / -ti / -tu / -tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: imambayıldı, hünkârbeğendi, gecekondu, gündöndü, albastı, serdengeçti, eltieltiyeküstü.Günün atasözü/deyimi

gitti de geldi

Yaşayabileceğinden umut kesilecek kadar ağır hastalık geçirip de iyi olanlar için söylenen bir söz.

Deyim