?

Turkce dil bilgisi 26-06-2012

Türkçe dil bilgisi 26-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

patika Bulgarca isim (pati'ka) Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, keçi yolu, yolak: "Selim çıkını aldı, güneşte ağaran patika yolunu tuttu." -Halikarnas Balıkçısı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

tonmayster Almanca Tonmeister "Radyo ve televizyon yayınlarında ses düzenini sağlamakla görevli kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ses yönetmeni karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, üç, dört, tek, çok, çift sözlerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır: alt yazı, üst küme, ana bilim dalı, ön söz, art niyet, arka plan, yan etki, karşı oy, iç tüzük, dış hat, orta oyunu, büyük defter, küçük parmak, sağ açık, sol açık, peşin fikir, bir hücreli, iki eşeyli, üç parmaklı, dört ayaklılar, tek hücreli, çok düzlemli, çift kanatlılar.Günün atasözü/deyimi

eşek bile bir düştüğü yere bir daha düşmez

Aptal kişi bile başına gelen felaketten ders alır, o felakete yol açan şeylerden kendisini korur.

Atasözü