?

Turkce dil bilgisi 26-10-2012

Türkçe dil bilgisi 26-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

fener alayı isim Bayram gecelerinde kalabalık halk topluluklarının, ellerinde fener veya meşalelerle şehri dolaşarak yaptıkları gösteri.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

step İngilizce "spor Basketbolda bir oyuncunun top elindeyken yerde zıplatmadan bir adımdan fazla yürümesi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca hatalı yürüme karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır: Millî Eğitim Temel Kanunu'na, Medeni Kanun'un, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü'nde, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği'nin.Günün atasözü/deyimi

biz attık kemik diye, el kaptı ilik diye

Bizim işe yaramaz diye vazgeçtiğimizi başkaları değerli buldu.

Atasözü