?

Turkce dil bilgisi 26-12-2012

Türkçe dil bilgisi 26-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüşehir coğrafyası isim Coğrafyanın yerleşme bölgelerinde şehrin yayıldığı yerin inceleme ve araştırılmasını konu edinen kolu.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıke-mail İngilizce "Bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasında elektronik bilgi iletişimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca elektronik posta karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıTarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanılır: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.- Günün atasözü/deyimikalleşlik etmek

1. Sözünde durmayarak döneklik etmek. 2. Birine gizlice kötülük etmek.

Deyim