?

Turkce dil bilgisi 27-01-2013

Türkçe dil bilgisi 27-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüşartname Arapça+Farsça isim ticaret Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen tarafın düzenlediği, her iki tarafın da uymayı üstlendikleri şartların tespit edildiği resmî belge.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkredüksiyon Fransızca reduction "kimya İndirgemek işi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca indirgeme karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıSıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda rakamdan sonra ya nokta konur veya kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 5'inci, 6'ncı.- Günün atasözü/deyimitezkeresini eline vermek

İşine son vermek, kovmak.

Deyim