?

Turkce dil bilgisi 27-02-2012

Türkçe dil bilgisi 27-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

iptizal, -li Arapça isim (iptiza:li) eskimiş 1. Bayağılaşma, ayağa düşme. 2. Bir şeyi sürekli olarak kullanma.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

grafik Fransızca graphique "Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çizge karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

"ile" ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir: bulutla veya bulut ile.Günün atasözü/deyimi

gölge düşmek

Bir şey üzerine karaltı inmek, üzerine gölge gelmek.

Deyim