?

Turkce dil bilgisi 27-02-2013

Türkçe dil bilgisi 27-02-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüdirayet Arapça isim ruh bilimi İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, zekâ, zeyreklik, feraset: "Çiftlikler edinmek dirayetini göstermişti." -Refik Halit Karay.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıktropizm Fransızca tropisme "biyoloji Bitki, hayvan vb. canlı varlıkların, ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında, bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yönelim karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralı"ile" ayrı olarak yazılabildiği gibi kelimelere eklenerek de yazılabilir: bulutla veya bulut ile.- Günün atasözü/deyimisana vereyim bir öğüt, kendi ununu kendin öğüt

Kişi kendi işini kendisi yapmalıdır.

Atasözü