?

Turkce dil bilgisi 27-05-2012

Türkçe dil bilgisi 27-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

muhtelif Arapça sıfat 1. Çeşit çeşit, çeşitli: "Genç kız ve arabacı, birbirlerine muhtelif hislerle bakışarak beklediler." -Peyami Safa. 2. eskimiş Zıt, birbirini tutmayan.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

hipotetik Fransızca hypothétique "Bir varsayıma dayanan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca varsayımsal karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kanunda bitişik geçen veya bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri, Dışişleri.Günün atasözü/deyimi

açık yaraya tuz ekilmez

Acısı henüz taze olan bir kimsenin üzüntüsü, birtakım söz ve davranışlarla artırılmamalıdır.

Atasözü