?

Turkce dil bilgisi 27-07-2012

Türkçe dil bilgisi 27-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

endemik İngilizce endemic sıfat bitki bilimi 1. Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan (bitki, hayvan). 2. tıp Belli bir bölgede salgın olmaksızın sık görülen (hastalık).Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

folk İngilizce "Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca halk karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Rusça özel adlar yazılırken Rus harflerinin ses değerlerini karşılayan Türk harfleri kullanılır: Bolşevik, Brejnev, Çaykovski, Gogol, Gorbaçov, Tolstoy, Yeltsin; Moskova, Omsk, Orenburg, Petersburg, Volga, Yenisey.Günün atasözü/deyimi

soluk aldırmamak

Ara vermeden çalıştırmak, vakit bırakmamak.

Deyim