?

Turkce dil bilgisi 27-08-2012

Türkçe dil bilgisi 27-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

meteor Fransızca météore isim gök bilimi 1. Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu vb. olaylara verilen genel ad. 2. Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim, gök taşı.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

spontaneizm Fransızca spontanéisme "felsefe Dıştan bir belirleme ile değil, kendi kendine gerçekleşen etkinlik." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kendiliğindenlik karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği.Günün atasözü/deyimi

şık şık (çık çık) eden nalçadır, iş bitiren akçedir

Değerli nesneye bir yönüyle benzeyen şey, kesinlikle onun yerini tutamaz.

Atasözü