?

Turkce dil bilgisi 27-10-2012

Türkçe dil bilgisi 27-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

demeç, -ci isim Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat: "Yan tutmadan davranacağını ve davranılmasını isteyen demecini yaymıştı." -Tarık Buğra.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

toreador Fransızca toréadore "Boğa güreşi yapan kimse." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca boğa güreşçisi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Dilimizde sert ünsüzle biten kelimelere gelen ekler sert ünsüzle başlar: aş-çı, bas-kı, geç-tim, ipek-çi, süt-çü.Günün atasözü/deyimi

ayak sürümek

1. Verilen bir işi ağırdan almak. 2. Gönderilen yere isteği ile gitmemek.

Deyim