?

Turkce dil bilgisi 27-11-2012

Türkçe dil bilgisi 27-11-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

usturmaça İtalyanca stramazzo isim denizcilik Her tür deniz aracının rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmaları sırasında olabilecek çarpmaları önleyici nitelikte halat, ağaç, lastik, plastik gibi esnek malzemeden yapılmış, sabit veya taşınabilir yastık.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

heliport İngilizce "Helikopterin iniş kalkış yaptığı özel alan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca helikopter pisti karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır: omuz omuza, yan yana; günden güne, içten içe; göze göz, teke tek; boşu boşuna, peşi peşine.Günün atasözü/deyimi

erim er olsun da yerim çalı dibi olsun

Kadının kocasının fakir olması önemli değildir, yeter ki aile sorumluluklarını yerine getirsin.

Atasözü