?

Turkce dil bilgisi 27-12-2012

Türkçe dil bilgisi 27-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüşefkat, -ti Arapça isim Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik: "Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şefkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir." -Hamdullah Suphi Tanrıöver.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkelit Fransızca élite "Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca seçkin karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıAyraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır: Halikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum'da yazmıştır.- Günün atasözü/deyimigün bugün

1. Bugün ne yapabilirsen kazancın odur. 2. Bugün kim işbaşında, itibarda ise onun sözü geçer.

Atasözü