?

Turkce dil bilgisi 28-02-2012

Türkçe dil bilgisi 28-02-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

istinat, -dı Arapça isim (istina:dı) eskimiş 1. Dayanma, yaslanma. 2. Güvenme, kuvvet alma. 3. Bir şeyi kanıt sayma.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

graben Almanca "coğrafya Yer kabuğunun birbirine paralel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca çöküntü hendeği karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar: Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin)Günün atasözü/deyimi

çobansız koyunu kurt kapar

Yöneticisi, koruyucusu olmayan kişiyi ve topluluğu düşman ezer.

Atasözü