?

Turkce dil bilgisi 28-03-2013

Türkçe dil bilgisi 28-03-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözütikel sıfat 1. Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, kısmi: "Bizim sinemamıza getirdiği özel, tikel duyarlığın sanki ayırtında bile değildi." -Selim İleri. 2. felsefe Bir türün bütün bireylerine değil de bir veya birkaç bireyine ilişkin olan, cüzi, tümel karşıtı.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkeuro euro "Avrupa Birliği'nin ortak para birimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca avro karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıİsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler ayrı yazılır: omuz omuza, yan yana; günden güne, içten içe; göze göz, teke tek; boşu boşuna, peşi peşine.- Günün atasözü/deyimigölge gibi

Varlığını belli etmeden, gizlice.

Deyim