?

Turkce dil bilgisi 28-05-2012

Türkçe dil bilgisi 28-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

zıh Farsça isim 1. Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan: Pantolon zıhı. 2. Marangoz işlerinde ince kenar pervazı. 3. Sayfa çevresine çekilen çizgi.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

hipotez Fransızca hypothèse "Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca varsayım karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Sayın Başkan, Sayın Hocam, Sayın Vali.Günün atasözü/deyimi

kirada olmak

Kira karşılığında verilmiş olmak.

Deyim