?

Turkce dil bilgisi 28-07-2012

Türkçe dil bilgisi 28-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

şefkat, -ti Arapça isim Acıyarak ve koruyarak sevme, sevecenlik: "Hâlbuki Türk mazisi, o devirlerin idrakine göre şefkatin, merhametin yüzlerce abidesini vücuda getirmiştir." -Hamdullah Suphi Tanrıöver.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

flashback İngilizce "Roman, hikâye, sinema vb.nde geçmişteki bir olayı, gösterilen o anda yeniden verme." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca geriye dönüş karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonuna nokta konur: Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara, 1960.Günün atasözü/deyimi

tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânıdır

Bir kişi ne kadar farklı yerlerde yaşarsa yaşasın, ne kadar farklı işlerle uğraşırsa uğraşsın, bağlı bulunduğu çevreye veya işe dönmek zorunda kalır.

Atasözü