?

Turkce dil bilgisi 28-08-2012

Türkçe dil bilgisi 28-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

kapanca (I) isim 1. Küçük kapan. 2. mecaz Düzen, hile.

(II) isim halk ağzında Tütün fidelerini örtmek için kullanılan hasır veya ottan örtü.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

teokrasi Fransızca théocratie "toplum bilimi Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca din erki karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak.Günün atasözü/deyimi

aba gibi

Kaba ve kalın (kumaş).

Deyim