?

Turkce dil bilgisi 28-10-2012

Türkçe dil bilgisi 28-10-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

yükümlülük, -ğü isim Yapılması zorunlu olan iş veya bir işi yapma zorunluluğu, yükümlü olma durumu, yüküm, mükellefiyet, mecburiyet.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

toponimi Fransızca toponymie "Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yer adı bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Van Gölü..Günün atasözü/deyimi

kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar

Yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmeye, yeni bir iş yapmaya başlayan kimsenin bunu başarmaya ömrü yetmez.

Atasözü