?

Turkce dil bilgisi 29-01-2013

Türkçe dil bilgisi 29-01-2013

- Türkçe Sözlük'ten günün sözüzoka Rumca isim Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkseptisizm Fransızca scepticisme "felsefe Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca kuşkuculuk karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıYuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: göz yuvarı, yer yuvarı; hava küre, ışık küre, yarı küre.- Günün atasözü/deyimihesap görmek

Alacakla vereceği karşılaştırıp ödeşmek.

Deyim