?

Turkce dil bilgisi 29-04-2012

Türkçe dil bilgisi 29-04-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

gündöndü isim (gü'ndöndü) bitki bilimi Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, ayçiçeği: "Mısırlar, gündöndüler bozulmuş, içi tezekle sıvalı harmanlara getirilmişti." -Mehmet Başaran.Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılık

stil Fransızca style "edebiyat Sanatçının görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği veya bir türün, bir çağın kendine özgü anlatış biçimi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca üslup karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek.Günün atasözü/deyimi

sükût ikrardan gelir

Susmak, kabul etmek demektir.

Atasözü