?

Turkce dil bilgisi 29-05-2012

Türkçe dil bilgisi 29-05-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

topak, -ğı isim 1. Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası. 2. Bu biçim verilmiş şey: "Daha gün doğmadan anası yayığın ilk tereyağı topağını ona verirdi." -Yahya Kemal. 3. Hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı. 4. halk ağzında Şişe veya kadeh.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

neoplatonizm Fransızca néoplatonisme "felsefe İskenderiye'de milattan sonra III. yüzyılda ortaya çıkan ve VII. yüzyıla kadar okullarda okutulan felsefe öğretisi." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yeni Platonculuk karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta konur: 3. (üçüncü), 15. (on beşinci); II. Mehmet, XV. yüzyıl; 4. Levent.Günün atasözü/deyimi

keçinin uyuzu, çeşmenin gözünden su içer

Değersiz kişiler kendilerini değerli ve en güzel şeye layık görürler.

Atasözü