?

Turkce dil bilgisi 29-06-2012

Türkçe dil bilgisi 29-06-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

ulam isim 1. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, kategori: "İnsan üstüne düşünenlerin hepsi, her iki ulamda da yetkinliğe az rastlandığı görüşünde birleşirler." -Azra Erhat. 2. felsefe ve mantık Nesnel gerçekliğin ve bilginin en genel ve temel özelliklerini, ilişkilerini yansıtan temel kavramların her biri, nicelik, nitelik, bağıntı, makule, kategori.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

tirbuşon Fransızca tire-bouchon "Tıpa çekmeye yarayan, ucu sivri ve helis biçiminde demir alet." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca burgu karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bağlaç olan ve, veya, yahut sözlerinden önce de sonra da virgül konulmaz: Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından kurulmuştur. Her hareket yahut düşünce, hareket edenin veya düşünenin zihninde bir iz bırakır. (Cemil Meriç)Günün atasözü/deyimi

iki kere iki dört eder

"Gerçekliğinden şüphe edilmeyecek kadar açık" anlamında kullanılan bir söz.

Deyim