?

Turkce dil bilgisi 29-07-2012

Türkçe dil bilgisi 29-07-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

söve (I) isim 1. Kapı ve pencerenin yerleştiği kasa, çerçeve: "Kendilerini ağaçlara, kapı sövelerine çarpmazlar." -Memduh Şevket Esendal. 2. Avlu kapısının iki yanına konan uzun taşlar: "Başını kapının taş sövesine koyup bir mektep çocuğu gibi bağıra bağıra ağlamak istiyordu." -Hüseyin Rahmi Gürpınar.

(II) Fransızca seuil isim mimarlık Pencere ve kapı kenarlarındaki süs kalıpları: "Cebinden çıkardığı yassı uçlu bir demiri söve ile çerçevenin arasına sokarak camı da yukarı sürdü ve rezeledi." -Hüseyin Rahmi Gürpınar.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

fonoloji Fransızca phonologie "Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ses bilimi karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Bitki türlerinden birinin adıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır: ayrık otu, taşkıran otu; ateş çiçeği, mum çiçeği; dantel ağacı, süt ağacı; helvacı kökü, meyan kökü; at kestanesi, kuzu kestanesi; kuru incir, kuru soğan.Günün atasözü/deyimi

leyleği havada görmek

şaka Çok gezmek.

Deyim