?

Turkce dil bilgisi 29-08-2012

Türkçe dil bilgisi 29-08-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

sarkaç, -cı isim fizik Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisiyle salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

dermatolog Fransızca dermatologue "tıp Cilt hastalıkları uzmanı." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca cildiyeci karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül konur: Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.Günün atasözü/deyimi

attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma kürek

Soylu kimse yüzünden başımıza gelen felaketi çabucak atlatırız, soysuz kimse yüzünden başımıza gelen felaketi kolay kolay atlatamayız.

Atasözü