?

Turkce dil bilgisi 29-09-2012

Türkçe dil bilgisi 29-09-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözü

aşevi isim (a'şevi) 1. Lokanta: "Şimdi her sokakta bir tavukçu aşevi var. Tavuğun çorbasını, söğüşünü, suyuna pilavını satıyor." -Nâzım Hikmet. 2. Yoksullara parasız yemek yedirilen veya dağıtılan yer, aşhane. 3. Düğün, nişan vb. toplantılarda, verilecek yemekleri hazırlamak için geçici olarak mutfak gibi kullanılan yer. 4. eskimiş Tekkelerde yemek pişirilen yer.Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılık

diftong Fransızca diphtongue "dil bilimi Çeşitli ses olayları sonunda söyleyişte yan yana gelen iki ünlü." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca ikiz ünlü karşılığı önerilmiştir.Bir yazım kuralı

Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi kullanılır: g/sn (gram/saniye)Günün atasözü/deyimi

dalgınlığına gelmek

Dalgınlık dolayısıyla fark edememek.

Deyim