?

Turkce dil bilgisi 29-12-2012

Türkçe dil bilgisi 29-12-2012

- Türkçe Sözlük'ten günün sözügündelikçi isim 1. Gündelikle çalışan kimse: "Dul kaldığı günden beri zengin evlerde gündelikçi olarak çalışan bu kadın, oğlunun tahsil etmesini istiyordu." -S. Derviş. 2. Gündelikle ev işlerinde çalışan kimse.- Yabancı sözlere TDK'nin önerdiği Türkçe karşılıkemperyalist Fransızca impérialiste "Emperyalizm yanlısı olan." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca yayılmacı karşılığı önerilmiştir.- Bir yazım kuralıKelime içinde yan yana gelen iki ünsüzden ilki kendinden önceki ünlüyle, ikincisi kendinden sonraki ünlüyle hece kurar: al-dı, bir-lik, sev-mek.- Günün atasözü/deyimikuşkulu uyku evin bekçisidir

Ufak bir tıkırtıdan uyanacak kadar hafif uyuyan ve tetikte olan kimse evin bekçiliğini iyi yapıyor demektir.

Atasözü