?

Turkce dil bilgisi 30-03-2012

Türkçe dil bilgisi 30-03-2012

Türkçe Sözlük'ten günün sözüabani isim (a:ba:ni) 1. Genellikle sarık, bohça, kundak ve yorgan yüzü yapımında kullanılan, zemini beyaz, üzerinde safran renginde nakışlar bulunan ipek kumaş: Bursa abanisi. 2. sıfat Bu kumaştan yapılmış: "Yalnız sarı cübbeli, abani sarıklı, peykede bağdaş kurmuş bir cüce vardı ki onu tanımadı." -Halide Edip Adıvar.

Yabancı sözlere Türk Dil Kurumu'nun önerdiği Türkçe karşılıkkompetan Fransızca compétent "Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse)." anlamındaki bu söz için Kurumumuzca uzman karşılığı önerilmiştir.

Bir yazım kuralıBirden fazla heceli kelimelerin sonunda bulunan p, ç, t, k ünsüzleri ünlüyle başlayan bir ek aldığında yumuşayarak b, c, d, ğ'ye dönüşür: kelep / kelebi, kazanç / kazancı, geçit / geçidi, başak / başağı.

Günün atasözü/deyimimeramın elinden bir şey kurtulmaz

Bir şey yapmaya azmeden ve ona dört elle sarılan kişi, kesinlikle başarıya ulaşır.

Atasözü